ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ 1566
Δομή και λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  200/98 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699
 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186 
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 Άρθρο 28 Θέματα Ειδικής Αγωγής

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.4452/2017
Αρθρο 11
Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπ/σης

Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας


Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 - ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017

Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου